Mitä fysioterapia on?

Fysioterapeutin tehtävänä on tukea ihmisen hyvinvointia ja terveyttä edistämällä hänen toiminta- ja liikuntakykyään erilaisissa toimintaympäristöissä. Fysioterapia tähtää kivun ja mahdollisten toimintarajoitteiden poistamiseen. Fysioterapia perustuu terveyden, liikkumisen ja toimintakyvyn edellytysten tuntemiseen ja parhaaseen saatavilla olevaan tietoon. Fysioterapeutti on terveydenhuollon laillistettu ammattihenkilö.

Milloin fysioterapiaan?

Fysioterapiaan voi tulla lääkärin lähetteellä, jolloin KELA korvaa osan hoidosta. Usein mm. erilaisten leikkausten ja vammojen jälkeen tarvitaan fysioterapiaa. Voit tulla myös ilman lähetettä. Fysioterapiaan tuloa kannattaa harkita, mikäli sinulla on jokin arkipäivää tai liikkumista haittaava tai heikentävä tekijä. Myös mahdolliset esim. hieronnan yhteydessä havaitut toistuvat puolierot tai tietyn alueen lihaskireydet ovat fysioterapiaan hakeutumisen syy. Fysioterapiaan voi ja kannattaa hakeutua myös ennaltaehkäisevästi. Fysioterapia on tarkoitettu kaiken ikäisille ja kaiken kuntoisille.

Mitä fysioterapiassa tehdään?

Ensimmäisellä fysioterapiakäynnillä selvitetään haastattelun sekä erilaisten liikkeiden ja testien avulla terveyttä, liikkumista ja toimintakykyä mahdollisimman kattavasti. Tämän perusteella laaditaan yhdessä asiakkaan kanssa fysioterapiasuunnitelma, jonka mukaan edetään. Suunnitelma sisältää usein asiakkaan omatoimisia tai fysioterapeutin kanssa yhdessä tehtäviä harjoitteita, kuten
liikehallinta-, lihasvoima- ja liikkuvuusharjoittelua mahdollisesti eri välineitä hyödyntäen. Lisäksi saat fysioterapeutilta neuvontaa ja ohjausta sekä tarpeen vaatiessa manuaalista terapiaa.